Pravidla HFL

Systém soutěže

15 týmů je rozděleno do 2 skupin po 8-mi, resp. 7-mi týmech. Hraje se každý s každým a lepší (vyšší průměrný počet bodů a vstřelených gólů na zápas) tým z vítězů skupin postupuje rovnou do 1/4 finále. Ostatní týmy hrají 1/8 finále "křížovým" pravidlem (A2-B7, A3-B6,...), pouze v případě přímého postupujícího ze skupiny B, hraje 1/8 finále A1 proti A8. Play-off se hraje s pevně daným pavoukem na jeden zápas. V případě nerozhodného výsledku následují pokutové kopy, 3 na každé straně, pak vyřazovacím způsobem (musí pokračovat hráči, kteří ještě nekopali). 

 

Místo konání

Hřiště s umělou trávou v areálu Stadionu Harcov KTV TUL.

 

Hrací plocha

Rozměry hřiště určuje polovina hrací plochy hřiště s umělou trávou (hráno na šířku).

Brankoviště – obdélník o rozměrech cca 8x4 m.

Značka pokutového kopu - ve vzdálenosti cca. 9 kroků od brankové čáry.

 

Rozpis utkání

Bude vždy uveden na internetových stránkách hfl-liberec.webnode.cz/sezona/rozpis/

Zápasy se budou hrát vždy ve dnech pondělí až středa mezi 19:00 - 21:30 hod. Soutěž bude rozdělena do podzimní a jarní části, zkouškové období je vymezeno na zimní přestávku.

 

Hrací doba

Základní skupina: 2 x 13 min.

Playoff: 2 x 15 min.

Finále + zápas o 3. místo: 2 x 20 min.

 

Legitimace hráčů

Před zápasem je každý hráč povinnen na žádost rozhodčího předložit průkaz totožnosti s fotografií (OP, ISIC, atd.). V případě, že se hráč není schopen legitimovat, není mu dovoleno v zápase nastoupit.

 

Začátek utkání

Je stanoven dle rozpisu. Každý tým se dostaví alespoň 5 minut před oficiálním začátkem utkání z důvodu případné legitimace hráčů a kontroly soupisky. V případě, že neni možné utkání začít v řádném čase, provinivší tým obdrží pokutu ve výši 50 Kč. Maximální čekací doba činí 5 min. po oficiálním začátku utkání. V případě, že se jeden tým nedostaví k utkání v předepsaném počtu hráčů, rozhočí rozhodne, jestli se zápas zkontumuje v neprospěch týmu s nedostačujícím počtem hráčů, nebo se zápas odehraje. V tomto případě není možné zápas odložit!

 

Nenastoupení k utkání

Pokud tým bez informování organizátorů HFL nedorazí na utkání, je utkání zkontumováno v poměru 0:5 v jeho neprospěch a je mu udělena pokuta 200 Kč. Dále pokud následujících 48 hodin nekontaktuje organizátory, zda tým bude pokračovat v soutěži, bude daný tým vyloučen bez nároku na vrácení zbylé kauce a všechny jeho další zápasy mu budou zkontumovány v poměru 0:5 v jeho nepropěch.

 

Výstroj hráčů

Podmínkou je gumotextilní obuv. Doporučujeme, aby každý tým měl barevně sladěné dresy. Pro hráče jsou k zapůjčení rozlišovací dresy.

 

Rozhodčí

Zodpovídá za předepsanou podobu hrací plochy (vyznačení hřiště...), míče pro hru, vyplnění zápisu o utkání a dodržování pravidel HFL. Rozhodčí z jednotlivých týmů budou nasazováni do zápasů vždy na hrací den, ve kterém hraje i jejich tým. Je potřeba sledovat pečlivě rozpis zápasů. Pokud týmový rozhodčí nedorazí na pískání dle rozpisu, bude následovat pro daný tým pokuta ve výši 100 Kč.

 

Počet hráčů

Hraje se v počtu 4+1, možnost libovolného střídání (hokejovým způsobem) za brankou - v případě porušení je daný tým potrestán 2 min. a musí hrát ve třech v poli.

Střídání brankáře je nutné nahlásit rozhodčímu.

Min. počet hráčů na hřišti je 3+1. Klesne-li počet hráčů pod tuto hranici, rozhodčí může utkání ukončit. V případě ukončení následuje kontumace výsledku ve prospěch soupeře v poměru 5:0 (v případě většího rozdílu skóre platí průběžný výsledek).

 

Vhazování, rohy

Auty házené za postraní čarou, rohy kopané. Z autového vhazování je zakázáno brankáři hrát rukou. Branka dosažená přímo (bez kontaktu hráče z obou týmů) z autového vhazování je neplatná. 

 

Brankář

Brankář musí mít barevně odlišný dres. Brankář ve svém brankovišti smí chytat míč do rukou. Při výkopu od branky (po autu) musí být míč hrán v klidu ze země! Pokud brankář položí míč na zem (po autu), útočící hráč nemůže atakovat ve vápně! Přihrávka od spoluhráče a chycení do rukou – malá domů není povolena!

 

Osobní tresty

Žlutá karta - vyloučení provinivšího se hráče je na 2 min. (za hrubý faul, faul ve vyložené brankové pozici, úmyslné zahrání rukou, nesportovní chování....). Při obdržení žluté karty hráč dostává 2 min., a jeho tým hraje 3+1. Při obdržení další žluté karty tým hraje stále 3+1, ale po skončení 1 trestu začne běžet další trest tzn. stále daný tým hraje 3+1 (aby se zabránilo zmatkům na hřišti). Za 2 ŽK v průběhu soutěže dostává hráč automaticky stop na jedno nejbližší utkání! Dostane-li gólman žlutou kartu, trest odsedí někdo jiný! Padne-li gól z přesilovky › končí trest.

Červená karta - vyloučení hráče do konce zápasu (za likvidační faul, hrubé nesportovní chování....). Při obdržení červené karty tým hraje 2 min. 3+1. Hráč s ČK automaticky dostává disciplinární trest - stop na jedno nejbližší utkání! Dostane-li gólman červenou kartu, výměna gólmana. Padne-li gól z přesilovky › končí trest.

 

Vedoucí mužstva

Každý tým musí před utkáním zvolit jednoho hráče, který bude zároveň vykonávat funkci vedoucího. Vedoucí je povinen před utkáním zkontrolovat soupisku svého týmu a po utkání pak nahlásit jména střelců svého týmu a jméno brankáře, pokud neobdržel žádnou branku.

 

Registrace

Poplatek za registraci hráče, stejně jako zapsání nového hráče na soupisku v průběhu soutěže činí pro studenty 200 Kč (nutnost prokázat se platným studentským číslem) a pro nestudenty 400 Kč. Zapsání nového hráče na soupisku je možné nejpozději před prvním zápasem daného týmu v jarní části soutěže. V případě dodatečně zapsaného hráče na soupisku je registrační poplatek odečten z kauce, pokud je to možné, jinak je daný tým povinen zaplatit poplatek před následujícím zápasem.

 

Týmová kauce

Je zaplacena každým týmem při registraci do soutěže.  Její výše je 300 Kč a slouží k placení nově registrovaných hráčů, hráčských přestupů a pokut. V případě nevyčerpání kauce se zbylá částka týmu vrací po posledním zápasu v lize.

 

Přestupy

První přestup hráče v rámci jednoho týmu je zdarma, každý další přestup činí 100 Kč. Tým, do kterého daný hráč přestoupí, je povinnen kontaktovat organizátory HFL. Přestupní poplatek je pak odečten z kauce, pokud je to možné, jinak je daný tým povinnen poplatek zaplatit před jeho následujícím zápasem. Pokud tak neučiní, přestup se neuskuteční. Přestupní termín končí před prvním zápasem daného týmu v jarní části soutěže.

 

Neoprávněný start

V případě nastoupení neregistrovaného hráče (neuvedeného na soupisce mužstva) následuje kontumace utkání v poměru 0:5 + 500 Kč pokuta týmu, za který neoprávněně nastoupil !!! V případě vyzvání je každý hráč povinnen prokázat oprávněný start v zápase průkazem s fotkou (občanský nebo řidičský průkaz, ISIC, permanentka ASC apod.).

 

Odložení utkání

Tým, který nemůže utkání odehrát, je povinnen kontaktovat organizátory HFL na mailu hfl.tul@gmail.com, kteří určí náhradní termín. Každý tým má právo na přesun jednoho utkání v základní části a jednoho v nadstavbě, pokud bude žádat o přesun alespoň den před původním hracím dnem. Každý další přesun (den předem) bude zpoplatněn částkou ve výši 50 Kč. Přesun utkaní v hrací den, je zpoplatněno částkou ve výši 100 Kč. Zápasy v play off není možné přesouvat.

 

Ve všech výše neuvedených případech se utkání HFL řídí podle oficiálních pravidel velkého fotbalu. Změny vyhrazeny!

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.