20. ročník Poháru HFL

Vèera 13. kvìtna, na rektorský den, se za pìkného poèasí uspoøádal již 18. roèník tradièního Poháru HFL. Z pùvodních 8 pøihlášených týmù se nakonec prezentovalo pouze 7, a proto bylo nutné pozmìnit tradièní systém. Hrálo se systémem "každý s každým" bez zápasù o umístìní. Po seètení výsledkù ze všech 21 zápasù se vítìzem po zásluze stal tým Youngsters, který celým turnajem prošel bez porážky. Na druhém místì se umístil nováèkovský tým Spirytus 96%, jenž prohál pouze jednou, s vítìznými Youngsters. Bronzové medaile bral zkušený tým FuckCOOLkøupky.
 
Nejlepším støelcem turnaje se stal již podruhé za sebou Petr Polanka z týmu Youngsters s 12 pøesnými zásahy.
 
Celkové poøadí:
1. Youngsters
2. Spirytus 96%
3. FuckCOOLkøupky
4. 4 promile
5. SK Alzheimers
6. FC Chlastava
7. Amatéøi
 
Závìrem podìkování všem týmùm za jejich úèast, pivovaru Primátor za pivní ceny a klubu Esko za poukazy pro nejúspìšnìjší týmy a restauraci Stará Pošta za celodenní obèerstvení.

13. května, na rektorský den, se za pěkného počasí uspořádal jubilejní 20. ročník tradičního Poháru HFL. Letos se přihlásilo 6 týmů, kteří si zahrálli systémem "každý s každým" bez zápasů o umístění. Po sečtení výsledků, všech 15 zápasů, se vítězem po zásluze stal tým Youngsters, který celým turnajem prošel bez porážky. Na druhém místě se umístil nováčkovský tým Futsal KTV, jenž prohál pouze jednou, s vítěznými Youngsters. Bronzové medaile bral tým Mekyho Žbirky.

Celkové pořadí:

1. Youngsters

2. Futsal KTV

3. Tým Mekyho Žbirky

4. Had Team

5. Real Křupky CF

6. SK Alzheimers

Závěrem poděkování všem týmům za jejich účast, pivovaru Primátor za pivní ceny a klubu Dandy za poukazy pro nejúspěšnější týmy.

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.