21. ročník Poháru HFL

Vèera 13. kvìtna, na rektorský den, se za pìkného poèasí uspoøádal již 18. roèník tradièního Poháru HFL. Z pùvodních 8 pøihlášených týmù se nakonec prezentovalo pouze 7, a proto bylo nutné pozmìnit tradièní systém. Hrálo se systémem "každý s každým" bez zápasù o umístìní. Po seètení výsledkù ze všech 21 zápasù se vítìzem po zásluze stal tým Youngsters, který celým turnajem prošel bez porážky. Na druhém místì se umístil nováèkovský tým Spirytus 96%, jenž prohál pouze jednou, s vítìznými Youngsters. Bronzové medaile bral zkušený tým FuckCOOLkøupky.
 
Nejlepším støelcem turnaje se stal již podruhé za sebou Petr Polanka z týmu Youngsters s 12 pøesnými zásahy.
 
Celkové poøadí:
1. Youngsters
2. Spirytus 96%
3. FuckCOOLkøupky
4. 4 promile
5. SK Alzheimers
6. FC Chlastava
7. Amatéøi
 

Závìrem podìkování všem týmùm za jejich úèast, pivovaru Primátor za pivní ceny a klubu Esko za poukazy pro nejúspìšnìjší týmy a restauraci Stará Pošta za celodenní obèerstvení.

Vítězi 21. ročníku Poháru HFL se stal dnes již "legendární" tým Youngster, který za celý turnaj neztratil ani bod.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Xami Domenec z Steaua Liberec se 14 přesnými zásahy a nejlepším hráčem turnaje Tomáš "Gogo" Vaněk z Youngsters. 

Celkové požadí:

1. Youngsters

2. Steaua Liberec

3. Kf brambora

4. Schmeluje Toasti

5. Tým žebráků

Závěrem poděkování všem týmům za jejich účast a pivovaru Primátor za pivní ceny pro nejúspìšnìjší týmy.

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.